information technology

this site is about IT and our projects

information technology

this site is about IT and our projects

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وب ۲» ثبت شده است

وب ۲ و وب ۳

وب ۲

وب۲ در واقع  پدیده ای است که در نحوه استفاده از فناوری و طراحی در اینترنت رایج شده است.سایت ها یا خدمات اینترنتی که امکان تبادل اطلاعات را بین کاربران فراهم میکند یا به انها اجازه تولید یا دستکاری در اطلاعات را میدهند معمولا وب ۲ طلقی میشوند.

درواقع مفهوم وب ۲ به این معناست که با گسترش اینترنت و افزایش کاربران دیگر کاربر تنها اکتفا به خواندن نمیکردند بلکه به نوشتن و تبادل اطلاعات کاربران مختلف نیز علاقه مند بودن و بدین ترتیب وب۲ در اینترنت و طراحی سایت مطرح شد.

وب۳

نسخه ی سوم وب تازه در حال متولد شدن است. با این که هنوز نمیتوانیم در مورد این نوزاد حرف بزنیم اما میتوان گفت که قرار است فرزند جدید وب بچه باهوشی باشد.

در وب۳ بحث اصلی در مورد هوشمند شدن وب است. پیش بینی میشود که در آینده ای نزدیک کامپیوتر ها محتوای وب را میفهمند و ان را درک میکنند.

برای مثال اگر در متنی کلمه ی<فناوری>امده باشد نرم افزاری که در حال خواندن این متن است میداند که فناوری چیست .اگر در متنی <اول فروردین>نوشته شده باشد نرم افزار انرا به نوروز نسبت میدهد.

این درک اطلاعات توسط نرم افزار های مبتنی بر وب سبب میشود که جست و جو  و حرکت در اطلاعات بسیار سریع تر و بهینه تر از قبل بشود.